REMISSER – Natur och parker

Naturen är en viktig tillgång i Nynäshamns kommun. Den lockar många besökare från när och fjärran och utgör livsmiljö för många olika växt- och djurarter. Tätorternas parker och andra grönområden ger möjlighet till motion, lek och avkoppling i vardagen.

Tyck till om nya Grönstrukturplanen

Nynäshamns kommun har tagit fram ett förslag till hur parker, trädgårdar och andra grönområden i Nynäshamns stad ska bevaras och utvecklas, en så kallad grönstrukturplan. Grönstrukturplanen är ute på samråd 30 juni – 30 september 2015 och under den tiden har du möjlighet att tycka till.

Utställning i växthuset 15-30 augusti

Planen kommer att ställas ut i växthuset i Nynäshamns centrum 15 – 30 augusti.

Samrådsmöte tisdag 1 september

Välkommen till samrådsmöte tisdag den 1 september klockan 18.30 i puben på Folkets hus i Nynäshamn.

Kontakt