REMISS – Källberga

Detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera, bostäder i Källberga, Ösmo

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett bostadsområde med 600-700 bostäder med en mindre bykärna för basservice i Källberga. Området ska ha höga ambitioner avseende gestaltning, energihushållning och andra hållbarhetskriterier såsom sunda material, utformning av dagvattensystem samt platser för möten mellan människor.

 

Aktuellt om planen

En detaljplan för Vidbynäs 1:3 med flera, sänds nu ut för samråd 2 under perioden 29 juni – 28 augusti 2015. Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och på biblioteken i Ösmo och Nynäshamn under ordinarie öppettider. Samma handlingar finns här under rubriken Dokument.

Samrådsmöte i form av öppet hus

Välkommen på öppet hus där du kan ta del av information, ställa frågor och diskutera förslaget. På öppet hus kommer du att träffa tjänstemän från Nynäshamns kommun och fastighetsägarens representanter. Tisdag 18 augusti 2015 i Moasalen, Centrumhuset i Ösmo, kl 19-20:30

Illustrationsplan av 3dO arkitekter ab

Synpunkter på planen

skrivs i ett undertecknat yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn eller till
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se.
Senast fredag 28 augusti ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detalj­planen.

Kontakt

  • Annsofi Edberg
  • planarkitekt
  • 08-520 682 4608-520 682 46
  • e-post
  •  
  • Från den 10 augusti kan frågor besvaras om detaljplaneförslaget.

Dokument

Källa: http://nynashamn.se/Bygga–bo/Pagaende-samhallsplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Osmo/Kallberga.html