Kategoriarkiv: BYGGLOV

Granskning av detaljplan för del av Vansta 3:1, Nynäshamns kommun

Ett förslag till detaljplan för del av Vansta 3:1, Nynäshamns kommun
sänds nu ut för granskning under perioden 3 september  – 20 september 2021.

 

Planhandlingar och utredningar som ingår i granskningen finns på webbplatsen:

https://nynashamn.se/tillvaxt/stadsplanering–byggnation/detaljplaner/pagaende-planer-och-byggprojekt/drivmedelsstation-och-biltvatt-i-osmo

Ert yttrande vill vi ha senast 20 september 2021 till:
sbn@nynashamn.se

 

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt, Andreas Winander Schönning

Telefon 08-520 682 24 andreas.winander-schonning@nynashamn.se

Tillfällig uppställning av cirkustält och personalbodar på Estö IP

Hyresgästföreningen Nynäshamn har mottagit denna remiss från Nynäshamns Kommun som fått en ansökan från Cirkus Scott för mer information se bilagan nedan.

Cirkus Scott

Har du frågor kring ansökan hänvisas till Nynäshamns kommun.

Hyresgästföreningen Nynäshamn